หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00078 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านผม่ทองที่เข้าระบบไม่ได้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านค่ะ ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะ นางสาวชิดชนก ธนูรักษ์ ครูบ้านกู่ทอง 1
[2 พ.ย. 2561]
00077 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านผม่ทองที่เข้าระบบไม่ได้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านค่ะ ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะ นางสาวชิดชนก ธนูรักษ์ ครูบ้านกู่ทอง 0
00076 ขอ username กับ password ใหม่ เด็กชายณัฐชนน เหล่าอัน นักเรียนโจดบัวบาน 1
[17 ก.ย. 2561]
00075 เรียนถามค่ะ นางสาวชิดชนก ธนูรักษ์ ครูบ้านกู่ทอง 2
[25 ก.ย. 2561]
00074 ขออนุญาต ขอ user และ password ใหม่ค่ะ นางสาวพิมพ์ชนก เนื่องทะบาล ครูบ้านเลิงใต้ 1
[17 ส.ค. 2561]
00073 ขอเพิ่มชื่อนักเรียน นายธนาธิป สกุลโพน ครูบ้านโคกสูง 2
[15 ส.ค. 2561]
00072 ขอเพิ่มชื่อนักเรียน นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนา ครูบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 1
[3 ส.ค. 2561]
00071 Login ไม่ได้ครับ นายคณิติน กางร่มกลาง ครูบ้านวังจาน 1
[31 ก.ค. 2561]
00070 การเข้าสอบในแต่ละระดับชั้น chaiya Akarawang 0
00069 ระบบส่งข้อมูลสอบไม่ได้ นางอัมพา กงภูธร ครูบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 1
[25 ก.ค. 2561]
00068 ท่านอาจารย์คะทำไมชั้นป.4 ป.5 โรงเรียนบ้านทิพโสต ทำไมเข้าสอบไม่ได้ค่ะ เด็กหญิงธันยพร ศรีภาบุญ นักเรียนบ้านทิพโสต 1
[25 ก.ค. 2561]
00067 ท่าน ศน.คะทำไมเนื้อเรื่องที่เรียนของ ป.2 และ ป.3 ไม่มีคะ มีแต่จุดประสงค์ที่จะให้สอบน่ะค่ะ เด็กชายรังสันต์ ดรน้อยโม้ นักเรียนบ้านโคกกลาง 1
[22 ก.ค. 2561]
00066 เด็กหญิงอริศรา เทียนคำ arisara นักเรียน ป6 บ้านทิพโสตเข้าสอบไม่ได้ค่ะ นางสาวนวยนาถ สีแก้วสิ่ว ครูบ้านทิพโสต 1
[22 ก.ค. 2561]
00065 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สายหยุด tunyapisit ป.6 โรงเรียนบ้านทิพโสต เข้าสอบไม่ได้ นางสาวนวยนาถ สีแก้วสิ่ว ครูบ้านทิพโสต 1
[22 ก.ค. 2561]
00064 เนักเรียน ป.6 บ้านทิพโสตเข้าสอบไม่ได้ 2 คน นางสาวนวยนาถ สีแก้วสิ่ว ครูบ้านทิพโสต 3
[3 ส.ค. 2561]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2 3 4 5 6