หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00003 การนำระบบการจัดการเรียนรู้ แบบLMS สู่สถานศึกษา สพป.มค.3 สุริยา ชาญไชย 4
[23 มิ.ย. 2557]
00002 การฝึกอบรมในวันที่ 14 มิย.57 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับ chaiya Akarawang 20
[14 ก.ค. 2557]
00001 ขอแก้ไขชื่อ นยิคม ตันชาลี 1
[26 ส.ค. 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
[ก่อนหน้า = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/6
1 2 3 4 5 [6]