หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00033 เข้าระบบสอบไม่ได้ สุภาวดี ศรีประวงศ์, ครูโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 5
[19 ม.ค. 2561]
00032 ดญ.ธิดารัตน์ รัตนทิพย์ และ ดญ.ปีใหม่ พันธ์ขะวงษ์ กรอกรหีสไม่ถูก ไม่สามารถเข้าทำข้อสอบได้ค่ะ ลดาวัลย์ ไชยรงศรี, ครู ป.3 รร.บ้านค้อ 9
[15 ม.ค. 2561]
00031 สมัครสมาชิกได้อีกไหมครับ กิจภูมิ บุญอบ, ครูโรงเรียนหนองกุงวิทยากร 1
[15 ม.ค. 2561]
00030 ทำไมวิชาเรียนของหนูหายค่ะ จิตรานุช รังโคกสูง, นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง 1
[9 ธ.ค. 2560]
00029 ทำไมวิชาเรียนของหนูหายค่ะ จิตรานุช รังโคกสูง, นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง 1
[9 ธ.ค. 2560]
00028 นักเรียนโรงเรียนบ้านทิพโสต เข้าทำข้อสแบไม่ได้ 7 คนค่ะ นวยนาถ สีแก้วสิ่ว, ครูโรงเรียนบ้านทิพโสต 2
[29 พ.ย. 2560]
00027 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองซอน สมัครสมาชิกใหม่ ยังเข้าระบบไม่ได้ค่ะ นิรดา อามาตย์มนตรี, ครูโรงเรียนบ้านหนองซอน 2
[29 พ.ย. 2560]
00026 บ้านแก้งเข้าไม่ได้ 4 คน พรไพลิน เหล่าทองสาร วรรณิษา คำลือ ปราการ บุตรแสนโคตร และ นัถพร สึลานนท์ นางเพียร วงค์เจริญ, ครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 2
[29 พ.ย. 2560]
00025 นักเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาที่ยังเข้าระบบยังไม่ได้ครับ เฉลียว โคทนา, ครูโรงเรียนบ้านทัพม้า 2
[29 พ.ย. 2560]
00024 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักเรียน chaiya Akarawang 0
00023 นักเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาที่ยังเข้าระบบยังไม่ได้ครับ เฉลียว โคทนา, ครูโรงเรียนบ้านทัพม้า 4
[1 ธ.ค. 2560]
00022 แจ้งรายชื่อ นักเรียน/ครู ที่ไม่สามารถใช้งานได้ นะครับ ไขยยา2 อะการะวัง 2
[27 พ.ย. 2560]
00021 นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เฉลียว โคทนา, ครูโรงเรียนบ้านทัพม้า 2
[24 พ.ย. 2560]
00020 การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ นะครับ chaiya Akarawang 0
00019 สอบถามปัญหาการใช้งาน chaiya Akarawang 3
[21 พ.ย. 2560]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
[ก่อนหน้า = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/6 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 [4] 5 6