หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00063 เพิ่ม ข้อมุลผู้เข้าเรียนค่ะ นางอัญชลี ไชยศึก ครูศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1
[20 ก.ค. 2561]
00062 เวลายังไม่หมด แต่ข้อสอบบอกหมดเวลา เด็กหญิงธิดารัตน์ ปัทเนตร นักเรียนบ้านโคกสูง 1
[17 ก.ค. 2561]
00061 ขอความอนุเคราะห์ท่านลบข้อมูลคะแนนเด็กหญิงสุภาวดี ศรีสุทธิ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนขอบคุณค่ะ นางนางนิ่มนวล โพธิ์ศรี ครูบ้านเหล่าหนองแคน 1
[17 ก.ค. 2561]
00060 ศน.ไซยยา ครับ ไอดีนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจาน ล็อกอินไม่ได้ครับ ของครูเข้าได้ปกติครับ ขอบคุณครับ นายคณิติน กางร่มกลาง ครูบ้านวังจาน 3
[17 ก.ค. 2561]
00059 ท่านอาจารย์เพื่อนหนูเข้าสอบไม่ได้คะ เด็กหญิงธันยพร ศรีภาบุญ นักเรียนบ้านทิพโสต 0
00058 ช่วยสมัครสมาชิกครูให้ด้วยครับ นายเกียรติศักดิ์ ขวัญโพน ครู ICTบ้านทัพม้าดอนหั 0
00057 ลำดับที่ 16 ถึง 31 ตรวจสอบให้ด้วยครับ(สำเนาที่ e-mail ครับ) นายถนัด เสตเตมิย์ ครูบ้านโคกกลาง 0
00056 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางเข้าระบบไม่ได้ซักคนเลยครับ นายถนัด เสตเตมิย์ ครูบ้านโคกกลาง 3
[14 ก.ค. 2561]
00055 ท่านศน.คะ ด.ช ฐิติพงศ์ สีสมัย นักเรียนชั้นม.2 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ ระบบฟ้องว่าชื่อและรหัสผ่านไม่ถูกต้อง นางสุพรรณี สีสุวอ ครูบ้านโนนสูงวังขอนจิก 3
[13 ก.ค. 2561]
00054 ระบบเด้งบ่อย นางจิรารัตน์ ศรีด้วง ครูกระบากวิทยาคาร 1
[13 ก.ค. 2561]
00053 เพิ่มชื่อผู้ใช้ นายเกียรติศักดิ์ ขวัญโพน ครู ICTบ้านทัพม้าดอนหั 2
[13 ก.ค. 2561]
00052 ผมสิทธิพล สีสิ่ว ป ุ6 บ้านสร้างแก้ว แต่สิทธิพงษ์ สิงกาโม้ ของหนองลา่มครับ เด็กชายสิทธิพงษ์ สิงกาโม้ นักเรียนบ้านหนองล่าม 1
[13 ก.ค. 2561]
00051 ท่านศน.คะ แสดงว่าตอนนี้ครูนักเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ต้องลงทะเบียนใหม่หมดใช่ไหมคะ นางสุพรรณี สีสุวอ ครูบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1
[9 ก.ค. 2561]
00050 ท่านศน.คะ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป.๖ มาตรฐานที่3.1/3.2 ข้อที่ว่าด้วยการเกิดสารใหม่หรือปฏิกริยาเคมี สุพรรณี สีสุวอ, ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1
[9 ก.ค. 2561]
00049 คณะครูเข้าระบบ แต่ระบบแจ้งว่า ผู้ดูแลยังไม่อนุมัติ อยากทราบว่าสมัครซ้ำกัน หรือต้องแก้ไขตรงไหนคะ กนกวรรณ เสมเหลา 1
[7 ก.ค. 2561]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
[ก่อนหน้า = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/6 [หน้าถัดไป = 3]
1 [2] 3 4 5 6