หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

เว็บนี้สำหรับการสอบชั้น ป.3 และ ป.4 นะครับ
 

ชั้น ป.5 และ ป.6 คลิกเข้าสอบที่นี่นะครับ

                              ชั้น ม.2 และ ม.3 คลิกเข้าสอบที่นี่นะครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
หนังสืออนุญาตให้จัดทำซ้ำ และเผยแพร่ข้อสอบ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)
19 สิงหาคม 2556. เป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาว เขวาไร่ ดอนกลาง. ซึ่งเป็นหัวข้อที่คณะครูต้องการ. สำหรับการอบรมวันเดียวเป็นเรื่องที่ยาำพอสมควร. แต่คงสร้างแรงจูงใจให้ครูได้บ้าง