หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ขอเชิญทุกท่านประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ MK3 e-Testing

สำหรับครูที่ https://goo.gl/forms/DYD73g9GkJAS1ygs1

สำหรับนักเรียนที่ https://goo.gl/forms/gudkMmAdz5g6RCTp2

 

                                                          ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
หนังสืออนุญาตให้จัดทำซ้ำ และเผยแพร่ข้อสอบ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)
19 สิงหาคม 2556. เป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาว เขวาไร่ ดอนกลาง. ซึ่งเป็นหัวข้อที่คณะครูต้องการ. สำหรับการอบรมวันเดียวเป็นเรื่องที่ยาำพอสมควร. แต่คงสร้างแรงจูงใจให้ครูได้บ้าง