หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

การแก้ปัญหา login ไม่ได้

1. username เป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก

2. ใช้ browser firefox เหมาะสมที่สุด

3. มีนักเรียนที่ตั้ง username ซ้ำกัน (คนที่ตั้งทีหลังจึงไม่มีรายชื่อในระบบ)

4.กรณีใช้มือถือ login แล้วเด้งออก ให้ใช้ firefox for android

5. แจ้งรายชื่อ นร. ที่เข้าไม่ได้ที่กระดานสนทนา

                                                    

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
หนังสืออนุญาตให้จัดทำซ้ำ และเผยแพร่ข้อสอบ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)
19 สิงหาคม 2556. เป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ สำหรับครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาว เขวาไร่ ดอนกลาง. ซึ่งเป็นหัวข้อที่คณะครูต้องการ. สำหรับการอบรมวันเดียวเป็นเรื่องที่ยาำพอสมควร. แต่คงสร้างแรงจูงใจให้ครูได้บ้าง